De gegevens worden door gemeenten aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
verstrekt.

De invoering van de Participatiewet en de wijzigingen in de Wet werk en bijstand
(met ingang van 1-1-2014 Participatiewet genaamd) in de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en de
Wet hervorming kindregelingen maakt enkele aanpassingen in de BUS noodzakelijk.

Meer informatie: Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2014, 2014-0000088483 (pdf-bestand)