MKB motor van economie

‘Het midden en kleinbedrijf is de motor van onze economie en aanjager van innovatie. Door constant te vernieuwen en innovaties te ontwikkelen kan ons MKB sterk opereren en internationaal concurreren. Deze regeling helpt ondernemers bij het verwezenlijken van hun ambitie. Zo versterken we de economie en creëren we werkgelegenheid en inkomsten. Daar profiteren we allemaal van,’ aldus minister Kamp van Economische Zaken.

Regeling populair bij ondernemers

MKB-ondernemers spelen een belangrijke rol bij het ontplooien van innovatieve activiteiten en het versterken van de economie. Met de MIT-regeling ondersteunt EZ ondernemers bij de innovatieve activiteiten die zij willen ontplooien. Zo kunnen ze subsidies aanvragen voor onder andere kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten. Doel van de regeling is het MKB meer en intensiever te betrekken bij de topsectoren. Vorig jaar was er veel belangstelling voor de regeling. De MIT-budgetten van vrijwel alle topsectoren waren toen snel uitgeput en deels overvraagd. Met een totaalbudget van €20 miljoen werden in 2013 in totaal 1.700 MKB-ondernemers gestimuleerd om te innovatief te ondernemen.

Bijdrage provincies

Voor het eerst dragen ook provincies bij aan de MIT-regeling. Daarmee wordt een belangrijke koppeling gelegd tussen het regionaal economische beleid van de provincies, de activiteiten van de topteams en het topsectorenbeleid van het rijk. Minister Kamp: ‘Ik stel het bijzonder op prijs dat dit jaar ook Brabant en Limburg meedoen om innovatie binnen het MKB te stimuleren. Door als provincies en EZ samen op te trekken, kunnen we nog meer ondernemers ondersteunen.’

De provincies kiezen ervoor om met hun MIT-bijdrage de voor hen strategische topsectoren te versterken, High Tech Systemen voor Brabant en Agri&Food en Tuinbouw voor Limburg.

Eén loket

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de MKB Innovatiestimulering Topsectoren uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Noord-Brabant en Limburg. Eén loket dus voor het indienen en afhandelen van alle aanvragen. Ondernemers kunnen vanaf 15 april gebruik maken van de regeling.

Bron: Rijksoverheid