Het totale aantal starters zal in 2013 wederom rond de 121.000 uitkomen. Het aantal starters dat als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) aan de slag gaat, zal ook dit jaar toenemen, terwijl het aantal ‘klassieke’ starters dit jaar verder zal dalen. Door het onzekere economische klimaat zijn ‘klassieke’ ondernemers minder snel geneigd een eigen bedrijf te beginnen. Ze wachten liever tot het economisch klimaat aantrekt.

Startersbegeleiding wordt steeds belangrijker
Om de kansen van een startende ondernemer zo groot mogelijk te maken is een goede voorbereiding en begeleiding van essentieel belang. Een zakelijk betrokken en kritische blik op de voortgang en de ontwikkeling van de prestarter mag hierbij niet ontbreken. Vaak is het ook een goed advies om iemand te ontraden om te gaan ondernemen. Bijvoorbeeld omdat er onvoldoende perspectief is in een branche, of omdat er bij de kandidaat onvoldoende (ontwikkelbare) ondernemerscompetenties aanwezig zijn. IMK Startersbegeleiding is een innovatieve opleiding voor startende ondernemers en kent 3 fases: de intake, een oriëntatiefase en een planfase. De kandidaat doet in een optimale mix kennis op in de digitale leeromgeving, volgt workshops gericht op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en ontvangt (persoonlijke) begeleiding op maat. In 4 tot 6 maanden van het begeleidingstraject groeit de kandidaat uit tot een goed voorbereide startende ondernemer, met een volledig uitgewerkt ondernemingsplan. De digitale leeromgeving onder de naam I’M OK Basis voor Ondernemen omvat maatwerkcombinaties van digitaal leren en begeleiding.

Eerste drie jaren zijn kritiek voor slagen starter
Van de starters die in 2011 voor zich zelf zijn begonnen, haakte 30% na het eerste jaar, al dan niet gedwongen, alweer af. Dit aantal opheffingen is het hoogste percentage in de afgelopen vijf jaar. Zowel na het tweede als het derde jaar haakt nog eens circa 15% van de starters af. Na drie jaar is circa 60% van de starters weer gestopt met zijn of haar activiteiten. Daarna ligt het percentage opheffingen op of onder de 10%.

Start een bedrijf in de industrie of de zorg
Ondernemers in de dop die zich nog beraden op een carrière als zelfstandige hebben dus de grootste kans van slagen in de sectoren industrie, onderwijs en/of zorg. Deze sectoren hebben, zowel na één als na twee jaar, relatief gezien het laagste aantal opheffingen. De kans op ‘mislukking’ is in deze sectoren geringer in vergelijking met de andere sectoren. Bovendien wordt naast groei in de zorgsector, voor volgend jaar ook groei verwacht voor de industrie. Een goed moment dus voor een starter om nu te beginnen met de voorbereidingen. (bron: ING)

Neemt u voor meer informatie contact op met Kees van Strien, projectleider Nationale Markten, mobiliteit@imk.nl of 06 43 82 23 91 of ga naar: www.imk.nl/begeleiding