Negatief zijn de ontwikkelingen in de prijzen. Dit is zorgelijk omdat ontwikkelingen rond duurzaamheid, digitalisering en de arbeidsmarkt flinke investeringen vergen om de sterke positie van Nederland als logistiekland te handhaven.

Ondernemers in de sector transport en logistiek zijn in toenemende mate tevreden over de economische situatie waarin de sector zich bevindt. Dit wordt onderbouwd door een toegenomen bedrijvigheid in 2015. Die staat nu op het hoogste punt sinds 2008. Ook het aantal bedrijven dat winst maakt neemt toe. Het aantal faillissementen van bedrijven in het goederenvervoer over de weg is in 2015 met 30 procent sterk afgenomen ten opzichte van 2014.

Nederland heeft een sterke positie in transport en logistiek. Om die positie te behouden moeten bedrijven kunnen innoveren en investeren in digitalisering. Arthur van Dijk, voorzitter TLN: Vervoerders worden steeds meer ketenregisseurs, die hun opdrachtgevers ontzorgen en het hele logistieke proces overnemen. Voor een succesvolle transitie zijn investeringen in materieel, mensen en in de digitale snelweg noodzakelijk. Door de aanhoudende prijsdruk vreest TLN dat bedrijven niet voldoende financiële ruimte hebben om daadwerkelijk te kunnen investeren in de toekomst.

Bron: TLN