Uitstel Betaling Belasting

De belastingdienst heeft een genereus uitstelbeleid in het leven geroepen om de economische impact van het coronavirus voor ondernemers te verzachten. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling van belastingschulden.

Ondernemers kunnen een verzoek tot uitstel indienen nadat er een aanslag is ontvangen. De uitstelperiode is verlengd tot 1 oktober 2020. Ook andere belastingmaatregelen zoals de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen, de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel zijn verlengd tot 1 oktober 2020.

U kunt uitstel van betaling aanvragen voor onder andere; aanslagen loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschaps belasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting en verhuurderheffing. Bekijk hier waarvoor u uitstel kunt aanvragen.

Uitstel betaling belasting voor ondernemers met extra voorwaarden

Na ontvangst van uw verzoek stopt de Belastingdienst met de invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. Ook is de te betalen invorderingsrente vanaf 23 maart zo goed als nihil (0,01%) en is de te betalen belastingrente vanaf 1 juni zo goed als nihil (0,01%). Uitzondering voor de invorderingsrente vormt de inkomstenbelasting waarvoor de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente per 1 juli 2020 ingaat.

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden. Er volgt nog informatie over de concrete vormgeving hiervan.

Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de genoemde belastingen direct stopgezet. Ondernemers krijgen dus meteen uitstel van betaling. De inhoudelijke beoordeling door de Belastingdienst vindt pas na drie maanden plaats. De ondernemer krijgt in die periode de gelegenheid om aanvullende informatie aan te leveren als voor langer dan drie maanden uitstel wordt gevraagd.

Eén verzoek volstaat voor uitstel van alle soorten openstaande belastingschulden. De ondernemer krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling; dat geldt voor de openstaande schuld op het moment van het verzoek en voor de nieuw opkomende belastingschulden in de periode van drie maanden. Er hoeft dus niet steeds een nieuw verzoek om uitstel te worden gedaan.

Onder voorwaarden is langer uitstel dan drie maanden mogelijk. De ondernemer kan om deze langere uitsteltermijn vragen in zijn eerste verzoek om uitstel of kan hier binnen de periode van drie maanden na zijn eerste uitstelverzoek alsnog schriftelijk of (op termijn) digitaal via een daartoe bestemd formulier om vragen. Voor dit langere uitstel gelden de volgende  voorwaarden:

 1. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
 2. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
 3. Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
 4. Het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer belastingen waarvoor bijzonder uitstel kan worden gevraagd.
 5. Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist.
 6. Als aanvullende eis geldt nu dat ondernemers geen dividend en bonussen mogen uitkeren, of eigen aandelen inkopen. De vormgeving van deze verklaring wordt nader uitgewerkt.

Verleend uitstel heeft een tijdelijk karakter en zal worden ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Dit kan het geval zijn als het kabinet de beperkingen opheft ten aanzien van de branche waarin de ondernemer verkeert. Bijvoorbeeld in geval van een horecaonderneming: als de horeca weer open mag. Gedurende het uitstel kan de ontvanger om tussentijdse aflossingen vragen als de liquiditeitspositie van de ondernemer dat toelaat. Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken. Dat zal in ieder geval niet eerder zijn dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden. Het kabinet komt nog met informatie over de concrete vormgeving hiervan.

De verklaring van de derde-deskundige, die is vereist bij een belastingschuld van € 20.000 of meer, wordt door de Belastingdienst geaccepteerd als de verklaring in ieder geval de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring over de aard van de betalingsproblemen en over de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand.
 • Een liquiditeitsprognose die volgens de derde-deskundige plausibel is. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn.
 • Een verklaring dat aannemelijk is dat er sprake is van werkelijke betalingsproblemen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna.
 • Een verklaring dat aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
 • Een verklaring door de derde-deskundige over welke documenten of gegevens door de ondernemer zijn verstrekt.

Voor een derde deskundige kunt u terecht bij:

 • Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
 • Accountant
 • Brancheorganisatie
 • Externe financier
 • Externe consultant

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Bel ons op telefoonnummer 088 999 00 00 of gebruik onderstaand contactformulier:

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: