Schadebepaling

Ondernemersschade, veroorzaakt door derden, is altijd balen. Zeker als het een machtige partij betreft, zoals de gemeente. Bijvoorbeeld door een opgebroken straat. De ondernemer wordt benadeeld in zijn bedrijfsvoering en de geleden schade vloeit niet voort uit het normale bedrijfsrisico.

Het verhalen van jouw ondernemersschade is vaak geen simpele kwestie. Bewijs maar eens hoe groot je schade is. En bij wie moet je terecht?

De belangrijkste tip in zo’n geval: Ondernemer, maak je sterk! Zorg dat je je zaak voor elkaar hebt en laat je helpen door iemand, die je business begrijpt. Die jouw ondernemersschade kan vaststellen en de weg weet. En iemand die heldere taal spreekt. IMK adviseert en onderzoekt schade in het kader van nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie betreft de situatie waarin een ondernemer onevenredige schade lijdt door op zich rechtmatig overheidshandelen, zoals het openbreken van een winkelstraat of de bouw van een parkeergarage.

Een onderzoek naar de omvang van bedrijfsschade bevat verschillende onderdelen. Aan de hand van de bedrijfsresultaten en kengetallen wordt de positie van de onderneming bepaald en gekoppeld aan de marktsituatie en ontwikkelingen, waarbij de bedrijfsschade in termen van oorzaak en gevolgen wordt beschreven. Er wordt een (normatieve) exploitatiebegroting opgesteld. Door de uitkomsten met elkaar te vergelijken, ontstaat een beeld van de onevenredige schadepost. Een objectieve schadebepaling door het IMK kan de basis vormen voor een schadeclaim bij de veroorzaker.

acfcontrolled

Stel jouw vraag via onderstaand formulier

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: