Tienduizenden door corona gedupeerde ondernemers in ontkenningsfase over naderende belastinginning

Voor de volledigheid zijn tevens verschillende relevante bijlagen met normbedragen behorende bij eerder verschenen SZW Verzamelbrieven opgenomen.

PW, Bbz, IOAZ normen incl. V.T. (vanaf 1 jan 2018 PW) IMK normenlijst 1/1/2020 7/1/2020 1/1/2021 7/1/2021 1/1/2022 7/1/2022 1/1/2023
Percentage VT 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Per maand Per maand Per maand Per maand Per maand Per maand Per maand
Echtpaar, niet woningdeler (beide jonger dan p.g.l) 1,503.31 1,512.90 1,536.34 1,541.00 1,559.58 1,574.03 1,708.08
Eén-oudergezin/ Aleenstaande, niet woningdeler 21 jaar of ouder en jonger dan p.g.l.) 1,052.32 1,059.03 1,075.44 1,078.70 1,091.71 1,101.82 1,195.66
Echtpaar zonder kostendelers ( een of beiden ouder dan p.g.l.) 1,594.42 1,606.88 1,620.74 1,627.08 1,642.54 1,660.36 1,807.20
Een-oudergezin/ Alleenstaande zonder kostendelers (ouder dan p.g.l) 1,176.25 1,184.26 1,195.97 1,199.98 1,213.06 1,225.67 1,330.67
Geen voorliggende voorziening (raadpleeg art 15 PW) 263,006 263,006 265,952 265,952 274,675 274,675 321,178
Correctiepercentage bruto-nettoberekening (art. 6, lid 2 Bbz 2004) 18% 18% 17% 17% 17% 17% 18%
Bbz 2004
Maximaal vrij te laten vermogen (art. 3 1e lid onder A-B) 195,497 195,497 197,687 197,687 204,171 204,171 238,737
Minimaal vrij te laten vermogen (art. 3 1e lid onder B) 46,520 46,520 47,041 47,041 48,583 48,583 56,809
Maximale geldlening gevestigden (art. 20 lid 1) 203,135 203,135 205,410 205,410 212,147 212,147 248,064
Maximaal bedrijfskapitaal marginalen (art. 22) 10,157 10,157 10,271 10,271 10,607 10,607 12,403
Maximale geldlening starter (art. 24) 37,398 37,398 37,817 37,817 39,057 39,057 45,670
Minimaal te behalen inkomen ouderen (art. 25) 8,068 8,068 8,158 8,158 8,425 8,425 9,852
Vrij te laten vermogen ouderen (art. 3 lid 2) 136,848 136,848 138,381 138,381 142,920 142,920 167,116
Maximaal bedrijfskapitaal ouderen (art. 26) 10,157 10,157 10,271 10,271 10,607 10,607 12,403
Rentepercentage rentedragende lening (art. 15-A) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
Ioaz
Grondslagen (art. 5, lid 4) bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto bruto netto
Echtpaar 1,676.02 1,503.32 1,689.30 1,512.90 1,687.36 1,536.34 1,695.60 1,541.00 1,709.02 1,559.58 1,734.16 1,574.03 1,892.86 1,708.08
Alleenstaande ouder 1,316.57 1,052.32 1,328.71 1,059.03 1,331.36 1,075.44 1,338.14 1,078.70 1,350.11 1,091.71 1,365.65 1,101.82 1,489.06 1,195.66
Alleenstaande 21 jr. e.o. 1,316.57 1,052.32 1,328.71 1,059.03 1,331.36 1,075.44 1,338.14 1,078.70 1,350.11 1,091.71 1,365.65 1,101.82 1,489.06 1,195.66
Alleenstaande 21 jr. e.o die met één of meer meerderjarige personen zijn hoofdverblijf heeft 838.01 751.66 844.65 756.45 843.68 768.17 847.80 770.50 854.51 779.79 867.08 787.02 946.43 854.04
Maximale toekomstig inkomen (art. 5, lid 2.3) 26,760 27,140 27,551 27,797 27,597 28,111 30,854
Buiten beschouwing te laten vermogen (art. 8, lid 2) 136,848 136,848 138,381 138,381 142,920 142,920 167,116
Kortingspercentage op vermogen (art. 8, lid 2) 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2%
Maximale pensioenvrijlating (art. 5 Reg.Verm.Waardering IOAZ) 130,517 131,627 133,535 134,003 135,718 137,089 149,002
Maximaal gemiddeld inkomen over 3 jaar (art. 5 lid 2.2) 25,909 25,909 26,455 26,455 27,021 27,021 27,493
Maximaal buiten beschouwing te laten inkomen uit arbeid (raadpleeg art 8 lid 3) 341.98 347.62 349.98 350.98 357.14 359.20 389.66
Maximaal buiten beschouwing te laten inkomen uit arbeid alleenstaande ouder (raadpleeg art 8 lid 9) 214.28 215.36 220.26 219.04 222.57 225.74 243.11
Maximaal buiten beschouwing te laten inkomsten uit arbeid bij medische beperkingen (raadpleeg artikel 8 lid 11) 217.97 219.06 222.26 221.06 226.33 227.79 247.07
Reïntegratie gedeeltelijk arbeidsgeschikten
Maximaal starterskrediet (art.3 Reïntegratieregeling) 37,398 37,398 37,817 37,817 39,057 39,057 45,670

Archief

SZW Verzamelbrieven

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan: