Instituut voor het midden- en kleinbedrijf

Bel 088 999 00 00 of mail naar info@imk.nl

Instituut voor het midden-
en kleinbedrijf

Verzorgingsgebieden

2022-06-01T17:35:49+02:00

58 samenwerkingsverbanden voeren per 1 januari 2019 het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) regeling uit voor 285 gemeenten en 70 gemeenten voeren de regeling zelfstandig uit. ...

Go to Top