Instituut voor het midden- en kleinbedrijf

Bel 088 999 00 00 of mail naar info@imk.nl

Instituut voor het midden-
en kleinbedrijf

Debiteuren

2022-06-01T15:14:22+02:00

Per 1 januari 2020 zal het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) op onderdelen gewijzigd worden. Een belangrijke wijziging is het feit dat het financieel risico van de ...

Go to Top