Instituut voor het midden- en kleinbedrijf

Bel 088 999 00 00 of mail naar info@imk.nl

Instituut voor het midden-
en kleinbedrijf

Beter BBZ 2

2022-06-01T14:54:03+02:00

Ondernemerschap is hot en het aantal ondernemers is meer dan verdubbeld in de laatste tien jaar. Begin 2019 waren 873.000 zelfstandigen grotendeels of geheel afhankelijk van het inkomen dat ...

Beter BBZ 1

2022-06-01T14:21:35+02:00

Het sociaal vangnet voor zelfstandigen, de Bbz-regeling, wordt per 1 januari a.s. aangepast. In grote lijnen verschuift de verantwoordelijkheid (en daarmee de risico’s) van Rijk naar gemeenten en ...

Go to Top