Historie

Begin vorige eeuw waren er heel veel kleine ondernemingen in Nederland, maar van een goed in kaart gebrachte of georganiseerde groep was geen sprake. In klein verband vond men elkaar wel: in de jaren ‘20 zette de middenstand per zuil, regio of ambacht broodfondsen of borgstellingsfondsen op.

Met de opzet van deze fondsen kwam ook de vraag naar voren: welke onderneming is levensvatbaar en aan welke onderneming is het dus zinvol om geld of borgstelling aan te verstrekken? Het zuurverdiende geld van de middenstand zou immers wel wijs gebruikt moeten worden.

Rondom deze vraag ontstonden deskundigen, die niet alleen keken naar het geld dat noodzakelijk was maar ook naar de handelskennis en de vakkennis van de ondernemer en de kredietwaardigheid van de onderneming.

In de decennia erop werden de borgstellingsfondsen organisatorisch geconcentreerd en geprofessionaliseerd, mede onder regie van de gemeenten en de regionale Kamers van Koophandel en in nauwe samenwerking met geoormerkte banken zoals de Nederlandse Middenstands Bank. Met deze ontwikkeling werd ook de beoordeling van ondernemingen verder geprofessionaliseerd: er werden normenkaders voor de beoordeling ontwikkeld.

In de economische malaise van de naoorlogse jaren en vanuit de visie dat de middenstand beschermd, gesteund en verder ontwikkeld diende te worden, werd een nieuwe wet voor de Middenstand in 1954 aangenomen. Diverse organisaties rondom borgstellingen en de beoordeling van de levensvatbaarheid van ondernemingen gebundeld tot 38 regionale organisaties; tegelijkertijd werden de mogelijkheden voor kredieten en borgstellingen sterk verbreed om groei en modernisering van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren.

In de jaren ’70 gingen de 38 regionale organisaties over in 22, en later in 12 organisaties, onder centrale regie, de RIMK’s. Rond diezelfde tijd werd ook het CIMK opgericht, als bundeling van vele decentrale organisaties gericht op ondersteuning en hulp aan de middenstand, met een enorm breed takenpakket: van bedrijfsadvisering tot haalbaarheidsonderzoek, van begeleiding bij groei en bij stoppen, tot (beoordeling van) kredietverlening of garantiekredieten.

Met de namen RIMK en CIMK komt, ondanks dat het DNA van het IMK teruggaat tot de jaren ’20, voor het eerst expliciet de naam IMK, of Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf herkenbaar naar voren.

De basis bij zowel het RIMK als het CIMK bestond uit het beoordelen van de levensvatbaarheid of gezondheid van bedrijven en het vaststellen van de beste vervolgstappen. Deze activiteiten waren zelfs in de wet verankerd. Een samenvoeging van alle activiteiten tot het CIMK-RIMK in de jaren ‘80 leidde in de jaren ’90 tot verzelfstandiging van de activiteiten tot het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, met een zeer innige samenwerking met verschillende banken en (lokale) overheden.

Fast forward naar 2022. Waar deskundigen al 70 jaar terug keken wat de gezondheid van een bedrijf was en of het verstandig was het bedrijf te ondersteunen, voert het IMK nog steeds diezelfde kernactiviteit uit. Dagelijks analyseren wij ondernemingen langs 3 pijlers: Ondernemersvaardigheden, Commerciële bedrijfsvoering en marktpositie en Operationele bedrijfsvoering en financiële positie, en stellen het perspectief vast. Op basis van dat perspectief: levensvatbaar, niet levensvatbaar of levensvatbaar onder voorwaarden, bieden wij ondernemers inzicht om juiste besluiten te nemen en de beste vervolgstap in te gaan.

Het huidige IMK is ontstaan uit en gebouwd op het DNA dat ontstaan is uit de wens om op zorgvuldige en gewogen wijze ondernemingen te doorgronden, te begeleiden richting een passende oplossing en te helpen ontwikkelen, in goede tijden maar ook in slechte tijden. DNA dat anno 2022 elke dag zichtbaar is in ons werk.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Aarzel niet, wij zijn je graag van dienst!

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: