Helpdesk gemeente

Na decennialange ervaring op het gebied van Levensvatbaarheidsbepalingen en de implementatie en de uitvoering van de Bbz-regelgeving, maakt het IMK de opgedane kennis en expertise beschikbaar voor gemeenten. Bij de Bbz-helpdesk kunnen medewerkers van gemeenten terecht met vragen waar ze zelf niet goed uitkomen op het gebied van Bbz, Ioaz en ondernemerschap. Een team van deskundigen op gebied van het Sociaal Domein en ondernemerschap beantwoordt vragen en denkt mee over mogelijke oplossingsrichtingen. Gemeenten die zijn aangesloten bij de Bbz-helpdesk kunnen een vraag inzenden via https://imk.nl/helpdesk.
Er wordt gestreefd naar beantwoording binnen 48 uur.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: