Laden Evenementen

Meld u hier aan

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Het Besluit bijstand zelfstandigen is een vangnet voor ondernemers die, bijvoorbeeld als gevolg van tegenslag of als gevolg van de coronacrisis, in de problemen zijn geraakt. Via de gemeente kunnen ondernemers een aanvraag indienen voor inkomensondersteuning of een krediet. Dit geldt ook voor startende ondernemers en voor ondernemers die uitstromen uit de Participatiewet.

Het aantal faillissementen is in vergelijking tot de pre-corona periode historisch laag. Dat is goed nieuws, maar dat heeft helaas geen voorspellende waarde. Uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 200.000 tot 220.000 ondernemingen in ernstige financiële nood verkeren, zo’n 14% van de bedrijven. Schuldeisers worden actiever met invordering waardoor de druk op ondernemers met schulden toeneemt. Winsten staan door kostenstijgingen onder druk. Gevoegd bij personeelstekorten, te betalen belastingschulden, aflossing Tozo-bedrijfskrediet en overige terug te betalen corona-ondersteuning is te verwachten dat de geldnood bij bedrijven gaat toenemen. Daarmee stijgt bij ondernemers ook de verwachte vraag naar schuldhulp.

Klaar voor toenemende vraag naar schuldhulpverlening van ondernemers?
We merken dat het aantal meldingen bij gemeenten van ondernemers met schulden nog steeds laag ligt. Dat lijkt stilte voor de storm te zijn. Niet voor niets presenteerde Minister Schouten voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen in juli 2022 een nieuwe overkoepelende aanpak voor armoede en schulden. Haar aanpak bevat 47 actiepunten (ook voor ondernemers) waarbij gemeenten een belangrijke rol spelen in de uitvoering. Een goede reden om kennis te vergroten zodat je goed voorbereid bent op de verwachte toename aan schuldhulp.

Wat wordt er behandeld
1. Veelvoorkomende oorzaken van financiële problemen bij ondernemers.
2. Schaamte, emoties en drempelvrees.
3. Symptomen waaraan je geldzorgen bij ondernemers kunt herkennen.
4. Quick scan van financiële fitheid en urgentiebepaling.
5. Welke sporen zijn er voor ondernemers in nood; wanneer welk traject?
• Minnelijk akkoord (MSNP/WHOA).
• Wettelijk akkoord (WSNP/WHOA).
• Gecontroleerde beëindiging.
• Surseance en faillissement.
6. (Financiële) ondersteuning bij Schuldhulp.
• (Her)financiering.
• Screening aflossingscapaciteit.
• Gecontroleerde beëindiging.

Resultaat
Na afronding van deze masterclass ben je voor een ondernemer in nood een adequate gesprekspartner. De ondernemer voelt zich gehoord en je bent goed uitgerust om van een ondernemer het vertrouwen te winnen en daadwerkelijk hulp te kunnen bieden. Bovendien ben je in staat om voor de ondernemer het juiste spoor te kiezen.

Deelnemers
• Schuldhulpverleners bij gemeenten.
• Klantmanagers Schuldhulpverlening bij de Kredietbank.
• Bedrijfscontactfunctionarissen van het ondernemersloket van gemeenten.
• Bbz-consulenten bij gemeenten.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top