Instituut voor het midden- en kleinbedrijf

Instituut voor het midden-
en kleinbedrijf

Laden Evenementen

Schrijf je direct in voor onze opleiding

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Doorgang van de opleidingen
Uiterlijk veertien dagen voor aanvang wordt besloten of er voldoende deelnemers zijn en of de opleiding doorgang kan vinden. Mocht deze worden geannuleerd, dan nodigen wij je uit om deel te nemen aan een opleiding op een alternatieve datum.

Afmelding en afwezigheid
Bij afmelding door de deelnemer aan de opleiding wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij afmelding minder dan veertien dagen voor aanvang van de opleiding, of bij afwezigheid zonder afmelding, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen in goed overleg naar alternatieve data te zoeken voor deelname. Ben je na inschrijving, maar voor aanvang van de opleiding, verhinderd, dan is het laten deelnemen van een vervanger natuurlijk mogelijk.

Facturatie
Facturatie geschiedt na inschrijving voor de opleiding.

Effectieve gespreksvoering, signalen waarnemen en tijdig de juiste interventie bepalen. De ééndaagse opleiding ‘Effectieve gespreksvoering en vroegsignalering’ is bestemd voor alle medewerkers die binnen de gemeente aanspreekpunt of gesprekspartner zijn voor ondernemers met een hulpvraag. Na afloop van de opleiding zijn de deelnemers een volwaardig gesprekspartner voor ondernemers, zowel inhoudelijk als in vorm. Zij spreken de taal van de ondernemer en zijn in staat om zelfstandig een adviesgesprek met ondernemers te voeren, waarbij -snel een gedegen- een probleemanalyse gemaakt wordt. Zij kunnen de noodzaak tot het inzetten van (financiële) hulp bepalen, hebben kennis van de oplossingsrichtingen binnen de gemeente en daarbuiten (denk aan alternatieve financieringen) en kunnen de juiste oplossingsrichting voor de vraag van de ondernemer benoemen. Daarnaast leren de deelnemers hun communicatie te optimaliseren en af te stemmen op de ontvanger, actief te luisteren, slechtnieuwsgesprekken te voeren, draagvlak te creëren bij de ondernemer en om te gaan met weerstand en emotie.

Wat wordt er behandeld

Gespreksvaardigheden

 • Communicatie (verbaal/nonverbaal) afstemmen op ontvanger;
 • Feedback geven;
 • Actief luisteren;
 • Adviseren (bij adviesgesprek en bij slecht nieuwsgesprek);
 • Creëren van draagvlak en acceptatie.

Vroegsignalering

 • Wat is vroegsignalering?
 • Hoe verkrijg je de juiste (financiële) informatie?
 • Hoe interpreteer je de informatie?
 • Wat zijn signalen die relevant zijn?
 • Welke (zelf)hulp is beschikbaar?

Adviesvaardigheden

 • Structuur van het adviesgesprek en voorbereiding;
 • Hoe kom je tot een goede probleemanalyse?
 • Hoe bepaal je de juiste oplossingsrichting?
 • De multidisciplinaire benadering voor een goede aanpak;
 • Inzet van ketelpartners en netwerk.

Het slechtnieuwsgesprek – inhoudelijk

 • Het voeren van een slechtnieuwsgesprek;
 • Omgaan met emoties en stress;
 • Stress-sensitieve gespreksvaardigheden;
 • Praktijksituaties.

Wil je de inhoud van dit bericht delen? Dat kan:

Go to Top