Project Description

Debiteuren

Per 1 januari 2020 zal het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) op onderdelen gewijzigd worden. Een belangrijke wijziging is het feit dat het financieel risico van de regeling verlegd wordt van het Rijk naar de gemeente.

Eén van de voorgenomen wijzigingen zorgt ervoor dat je als gemeente externe onderzoeken (zoals bedoeld in artikel 56 Bbz) na 1-1-2020 niet meer – zoals nu – voor 90% kunt declareren bij het Rijk (er vindt in 2020 overigens wel compensatie plaats via het gemeentefonds). Tot 1 januari 2020 heb je dus nog wel de mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Dat geldt ook voor verkorte of nadere onderzoeken naar de voortgangsontwikkeling binnen een bedrijf.

acfcontrolled

Krijg meer inzicht in jouw debiteuren

Met het oog op de wijzigingen in het Bbz is het aan te bevelen om de mogelijkheid van de inzet van voorgangsonderzoeken optimaal te gebruiken. Het voordeel hiervan is dat je eventuele nog openstaande debiteurenacties kan laten uitvoeren en dat je een helder inzicht krijgt in de terugbetalingsmogelijkheden van de openstaande kredieten. Dit stelt je in staat om een risicoanalyse op te stellen en om het debiteurenbeleid (nu en volgend jaar) verder vorm te geven.

Van de ontvangen baten op leningen verstrekt voor 1 januari 2020 mag je nu reeds 25% behouden.

Dit zijn de voordelen voor jouw gemeente:

  • Een compleet risicoprofiel van de uitstaande Bbz-kredieten
  • Inzicht in de oorzaken en redenen van het betalingsgedrag; is er sprake van niet kunnen of niet willen betalen? (op basis hierop kan de vervolgroute worden bepaald)
  • Pro actief debiteurenbeleid, meer grip op betalingsafspraken
  • Duidelijkheid over financiële positie en terugbetalingsmogelijkheden, voorzien van een concreet voorstel
  • Gerichte adviezen aan de ondernemer. Optimalisatie van cashflow en aflossingsmogelijkheden
  • Betere beheersbaarheid van de risico’s door een tijdige bijsturing.
  • Tot 1 januari 2020 betaalt je gemeente slechts 10% van de totale kosten van een voortgangsonderzoek.

Het IMK biedt ondersteuning

Als er acties benodigd zijn voor de openstaande Bbz-vorderingen (van debiteuren met een nog lopende bedrijfsvoering) dan kunnen deze opgepakt worden door een adviseur van IMK in de vorm van een voortgangsonderzoek. De kosten van een voortgangsonderzoek zijn nog tot 1 januari 2020 voor 90% declarabel bij het Rijk.

In een verkennend gesprek vertellen we je graag meer over onze aanpak.

acfcontrolled
Transitioneel

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Bel 088 999 00 00, stuur een e-mail naar info@imk.nl of maak gebruik van dit contactformulier:

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: