Beter BBZ 2

Ondernemerschap is hot en het aantal ondernemers is meer dan verdubbeld in de laatste tien jaar. Begin 2019 waren 873.000 zelfstandigen grotendeels of geheel afhankelijk van het inkomen dat zij zelf genereerden. Ondernemen wordt vaak geassocieerd met succes, maar de realiteit is toch vaak anders.

Met grote regelmaat komen ondernemers in financieel zwaar weer terecht en dreigt discontinuïteit voor de onderneming. In tijden van economische crisis gebeurt dat vaker, maar ook in goede tijden komt dit voor en dan blijken veel ondernemers, en hun gezinnen, financieel kwetsbaar te zijn.

acfcontrolled

Een beter BBZ

Nederland heeft een sociaal vangnet voor zelfstandige ondernemers, het Bbz 2004 – Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Deze regeling wordt dit jaar aangepast. Deze aanpassing heeft met name betrekking op de financieringssystematiek tussen Rijk en gemeenten en niet op verbeteringen in de uitvoering.

Wij zijn van mening dat de dienstverlening aan ondernemers rond het sociaal vangnet, in het belang van de samenleving, veel beter kan en dat de wetswijzigingen rond de Bbz-regeling ook aanleiding voor gemeenten, en andere ketenpartijen, zijn om het dienstverleningsmodel tegen het licht te houden. Effectiever én efficiënter. Meer maatschappelijke baten tegen lagere kosten.

We hebben hierover een boek geschreven met een handreiking aan bestuurders in het publieke domein, met ondernemerschap in hun portefeuille, aan managers van de gemeentelijke afdeling zelfstandigen en aan de medewerkers bij gemeenten, die uitvoering geven aan de Bbz-regeling. Dit boek is bedoeld om te inspireren, te adviseren en aan te bevelen. Het is aan de gemeente zelf om ambities te bepalen, keuzes te maken en de dienstverlening vorm te geven.

Bestuurders, managers, dienstverleners, ketenpartijen, maar ook academici, worden uitgenodigd en uitgedaagd om te reageren, zodat een ‘gouden driehoek’ van publieke, private en academische partijen ontstaat, waarmee de totale keten rond zorgverlening aan ondernemers kan evolueren naar volgende niveaus.

Hulp nodig?

Het is zeker niet de intentie van ons boek om voor te schrijven hoe gemeenten moeten handelen of georganiseerd moeten zijn. Dat is natuurlijk aan de gemeente. Ons boek is bedoeld om te inspireren, te adviseren en aan te bevelen. Het is aan de gemeente zelf om ambities te bepalen, keuzes te maken en de dienstverlening vorm te geven. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf ondersteunt gemeenten bij het ontwerp, de inrichting en de uitvoering van het sociaal vangnet voor zelfstandigen. In het Beter Bbz Plan wordt bepaald welk dienstenportfolio wordt ondersteund, met welk dienstverleningsmodel en welk organisatie en expertiseniveau nodig zijn.

acfcontrolled

Heb je behoefte aan contact met ons om meer te weten te komen over dit onderwerp?

Bel 088 999 00 00, stuur een e-mail naar info@imk.nl of maak gebruik van dit contactformulier:

Jouw gegevens zijn veilig en worden niet aan derden verstrekt. Lees onze Privacy- en Cookieverklaring.

Wil je de inhoud van deze pagina delen? Dat kan: